ฟรี
 • โรงเรียนอิสลามแสงธรรมบูรพา
  เลขที่ 9/6 ม.2 ถ. พนัสนิคม ? เกาะโพธิ์ ต. หมอนนาง อ. พนัสนิคม จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20140 โทรศัพท์ 09 5472 3118 E-mail [email protected]

 • โรงเรียนอิสลามแสงธรรมบูรพา
  เลขที่ 9/6 ม.2 ถ. พนัสนิคม ? เกาะโพธิ์ ต. หมอนนาง อ. พนัสนิคม จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20140 โทรศัพท์ 09 5472 3118 E-mail [email protected]

 • โรงเรียนอิสลามแสงธรรมบูรพา
  เลขที่ 9/6 ม.2 ถ. พนัสนิคม ? เกาะโพธิ์ ต. หมอนนาง อ. พนัสนิคม จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20140 โทรศัพท์ 09 5472 3118 E-mail [email protected]

 • โรงเรียนอิสลามแสงธรรมบูรพา
  ระเบียงด้านล่าง (ชั้นที่ 1)

 • โรงเรียนอิสลามแสงธรรมบูรพา
  ภาพระเบียงด้านบน (ชั้น 2) และมุขบันได

 • โรงเรียนอิสลามแสงธรรมบูรพา
  มุมมองบริเวณโรงเรียน จากชั้น 2

 • โรงเรียนอิสลามแสงธรรมบูรพา
  ภาพห้องเรียน ถ่ายจากด้านหลัง

 • โรงเรียนอิสลามแสงธรรมบูรพา
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 • โรงเรียนอิสลามแสงธรรมบูรพา
  ห้องสมุดโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 0 0 0
ข้าราชการครู 0 0 0
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 0 0 0
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 0 0 0
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 0 1 1
รวมทั้งหมด 0 1 1